Powiatowa Szkoła  Muzyczna we Wrześni

Formalności

1. O przyjęcie do Powiatowej Szkoły muzycznej I stopnia mogą ubiegać się kandydaci w wieku od 6 do 15 lat.

2. Kształcenie odbywa się równolegle w dwóch cyklach:

  • cykl sześcioletni dla dzieci od 6 do 9 lat,
  • cykl czteroletni dla młodzieży od 10 do 15 lat.

3. Nauka gry na instrumencie, zajęcia teoretyczne i zespoły odbywają się popołudniami, dla każdego ucznia 3 lub 4 razy w tygodniu.

4. W roku szkolnym 2020/2021 PSM organizuje nabór z limitami miejsc do następujących specjalności:

INSTRUMENT DZIAŁ DZIECIĘCY
liczba uczniów
DZIAŁ MŁODZIEŻOWY
liczba uczniów
FORTEPIAN 6 2
TRĄBKA 1 4
SAKSOFON 1 4
AKORDEON 1 2
SKRZYPCE 6 1
FLET POPRZECZNY 1 4
KLARNET 1 3
GITARA 6 3
PERKUSJA 2 2
RAZEM UCZNIÓW: 25 25

5. O przyjęciu ucznia do II klasy decyduje wynik egzaminu sprawdzającego umiejętności i wiedzę kandydata z zakresu programowego klasy I. Dokumenty z wnioskiem o przyjęcie należy składać w terminie do 1 maja 2020 r.

6. Kandydaci proszeni są o dostarczenie do sekretariatu szkoły następujących dokumentów: kwestionariusza {do pobrania} oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kształcenia w szkole muzycznej. Termin składania dokumentów dla kandydatów do I klasy: od 1.04.2020 do 22.05.2020 r.

7. Testy wstępne kompetencji muzycznych dla kandydatów do klasy I na rok szkolny 2020/2021: 3.06.2020 {wtorek, środa} od godz. 14:00