Plan zajęć

ZAJĘCIA Z RYTMIKI I KSZTAŁCENIA SŁUCHU

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

15.15

kształcenie słuchu I B „6

15.00

rytmika I A „6”

16.10

rytmika I B „6”

15.55

kształcenie słuchu I A „6”

17.05

kształcenie słuchu I A „6”

16.50

kształcenie słuchu I B „6”

18.00-19.40

kształcenie słuchu I A „4”

17.45-19.25

kształcenie słuchu I B „4”

ZAJĘCIA INSTRUMENTALNE

p. Hanna Jasińska – klasa fortepianu: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek.
p. Joanna Gołas – klasa skrzypiec: poniedziałek, wtorek, środa, piątek.
p. Joanna Czubaj – klasa gitary: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek.
p. Anita Kmiecik – klasa fletu poprzecznego: poniedziałek, piątek,
p. Krystian Bartczak – klasa akordeonu: wtorek, piątek.
p. Szymon Józwiak – klasa klarnetu: poniedziałek, wtorek, czwartek.
p. Albert Kołodziejczak – klasa perkusji: poniedziałek, piątek.