Podręczniki obowiązujące
w PSM I st. we Wrześni

1. Dzał sześcioletni: Nasza muzyka kl. I, autorzy: Lidia Florek i Tatiana Stachak, podręcznik z ćwiczeniami do kształcenia słuchu i rytmiki.

2. Dział czteroletni: Nowy solfeż, autorzy: Tatiana Stachak, Lidia Florek, Ilona Tomera-Chmiel, podręcznik do kształcenia słuchu i zasad muzyki w kl. I – IV.