Rekrutacja 2020/2021

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO POWIATOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I ST. WE WRZEŚNI 

ROK SZKOLNY 2020/2021

 1. BĄCZKOWSKA ANIELA
 2. BOLEWICZ ALAN
 3. GRZEGOREK MICHAŁ
 4. JENDRZEJEWSKA MARTYNA
 5. JĘDRASZAK JULIA
 6. KACZMAREK IGOR
 7. KIERECKI SEBASTIAN
 8. KOWALSKI ADAM
 9. KRYŚLAK ZUZANNA
 10. KUBIACZYK MAJA
 11. LEWANDOWSKI JULIAN
 12. MAĆKOWIAK ALICJA
 13. MIKOŁAJCZAK PATRYK
 14. PIHAN DOMINIKA
 15. PŁOSZAJCZAK ROKSANA
 16. SZADY EMILIA
 17. SZNEK NIKOLA
 18. SZUBA IGNACY
 19. ZASADA MARIKA
Dodatkowy nabór do klas pierwszych odbędzie się 3 sierpnia 2020 r.
Prosimy kandydatów o zapoznanie się treścią zadań testowych umieszczonych w zakładce Rekrutacja 2020/2021.

PRZYDZIAŁ KANDYDATÓW DO SEKCJI INSTRUMENTALNYCH W POWIATOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I ST. WE WRZEŚNI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

CYKL 4-LETNI

FORTEPIAN – p. KAMIL MADEJ

 1. ROKSANA PŁOSZAJCZAK

SKRZYPCE  – p. JOANNA GOŁAS

 1. EMILIA SZADY

PERKUSJA – p. ALBERT KOŁODZIEJCZAK

 1. PATRYK MIKOŁAJCZAK

TRĄBKA – p. TOMASZ ORŁOWSKI

 1. ALAN BOLEWICZ

GITARA – p. JOANNA CZUBAJ

 1. SEBASTIAN KIERECKI

GITARA  – p. NATALIA CZUBAJ

 1. ANIELA BĄCZKOWSKA
 2. MICHAŁ GRZEGOREK
 3. ADAM KOWALEWSKI
 4. ZUZANNA KRYŚLAK
 5. MAJA KUBIACZYK
 6. ALICJA MAĆKOWIAK
 7. DOMINIKA PIHAN
 8. MARIKA ZASADA

CYKL 6-LETNI

FORTEPIAN – p. KAMIL MADEJ

 1. IGOR KACZMAREK
 2. IGNACY SZUBA

SKRZYPCE – p. JOANNA GOŁAS

 1. MARTYNA JENDRZEJEWSKA

PERKUSJA – p. ALBERT KOŁODZIEJCZAK

 1. JULIAN LEWANDOWSKI

FLET – p. ANITA KMIECIK

 1. NIKOLA SZNEK

GITARA  – p. JOANNA CZUBAJ

 1. JULIA JĘDRASZAK

Dokumenty do pobrania

Na jakim instrumencie chcielibyście grać?

prezentacja brzmienia instrumentów

Test kompetencji muzycznych

Cykl czteroletni

dla kandydatów do klasy I PSM wiek 10 – 15 lat
ZADANIA

1. Zaśpiewać piosenkę „Śpiewaj duszą” 4 razy powtórzyć zwrotkę z akompaniamentem.

2.Wyklaskać każdy z trzech podanych rytmów

3. Określić czy grane przez nauczyciela dźwięki są: wysokie, średnie, niskie.

4. Porównać słuchowo dwa prezentowane fragmenty melodii i rytmu: czy są takie same, czy różne.

5. Zaśpiewać przygotowaną przez siebie piosenkę {1 zwrotka} lub zagrać melodię na instrumencie, jeżeli kandydat potrafi już grać.

 Test przeprowadzony będzie 3 czerwca w siedzibie PSM . W wypadku utrzymania się sytuacji dalszego zawieszenia działalności szkół spowodowanego pandemią test zostanie przeprowadzony online.
Po zgłoszeniu kandydata szkoła na bieżąco poinformuje o formie i terminie przeprowadzenia testu.

Twój tytuł idzie tutaj

przez Nazwisko artysty

CYKL CZTEROLETNI:

TEST KOMPETENCJI MUZYCZNYCH
dla kandydatów do klasy I PSM wiek 10 – 15 lat

ZADANIA

 1. Zaśpiewać piosenkę „Śpiewaj duszą” 4 razy powtórzyć zwrotkę z akompaniamentem.
 2. Wyklaskać każdy z trzech podanych rytmów

 3. Określić czy grane przez nauczyciela dźwięki są: wysokie, średnie, niskie.

 4. Porównać słuchowo dwa prezentowane fragmenty melodii i rytmu: czy są takie same, czy różne.

 5. Zaśpiewać przygotowaną przez siebie piosenkę {1 zwrotka} lub zagrać melodię na instrumencie, jeżeli kandydat potrafi już grać.

 Test przeprowadzony będzie 2 lub 3 czerwca w siedzibie PSM . W wypadku utrzymania się sytuacji dalszego zawieszenia działalności szkół spowodowanego pandemią test zostanie przeprowadzony online.
Po zgłoszeniu kandydata szkoła na bieżąco poinformuje o formie i terminie przeprowadzenia testu.

Śpiewaj duszą – tekst piosenki

CYKL SZEŚCIOLETNI

TEST KOMPETENCJI MUZYCZNYCH
dla kandydatów do klasy I PSM wiek 6-9 lat
ZADANIA

 1. Zaśpiewać piosenkę „Kotek” z akompaniamentem w tonacji oryginalnej lub niższej {do wyboru}.

 2. Wyklaskać każdy z trzech podanych rytmów, można pomóc sobie zastosowaną recytacją tekstu.

 3. Określić czy grane przez nauczyciela dźwięki są : wysokie, średnie, niskie.

 4. Porównać słuchowo dwa prezentowane fragmenty melodii i rytmu: czy są takie same, czy różne.

 5. Zaśpiewać przygotowaną przez siebie piosenkę {1 zwrotka} lub zagrać melodię na instrumencie, jeżeli dziecko potrafi już grać.

  Test przeprowadzony będzie 2 lub 3 czerwca w siedzibie PSM . W wypadku utrzymania się sytuacji dalszego zawieszenia działalności szkół spowodowanego pandemią test zostanie przeprowadzony online.
  Po zgłoszeniu kandydata szkoła na bieżąco poinformuje o formie i terminie przeprowadzenia testu.

  Kotek – tekst piosenki

1. O przyjęcie do Powiatowej Szkoły muzycznej I stopnia mogą ubiegać się kandydaci w wieku od 6 do 15 lat.

2. Kształcenie odbywa się równolegle w dwóch cyklach:

 • cykl sześcioletni dla dzieci od 6 do 9 lat,
 • cykl czteroletni dla młodzieży od 10 do 15 lat.

3. Nauka gry na instrumencie, zajęcia teoretyczne i zespoły odbywają się popołudniami, dla każdego ucznia 3 lub 4 razy w tygodniu.

4. W roku szkolnym 2020/2021 PSM organizuje nabór z limitami miejsc do następujących specjalności:

INSTRUMENT DZIAŁ DZIECIĘCY
liczba uczniów
DZIAŁ MŁODZIEŻOWY
liczba uczniów
FORTEPIAN 6 2
TRĄBKA 1 4
SAKSOFON 1 4
AKORDEON 1 2
SKRZYPCE 6 1
FLET POPRZECZNY 1 4
KLARNET 1 3
GITARA 6 3
PERKUSJA 2 2
RAZEM UCZNIÓW: 25 25

5. O przyjęciu ucznia do II klasy decyduje wynik egzaminu sprawdzającego umiejętności i wiedzę kandydata z zakresu programowego klasy I. Dokumenty z wnioskiem o przyjęcie należy składać w terminie do 1 maja 2020 r.

6. Kandydaci proszeni są o dostarczenie do sekretariatu szkoły następujących dokumentów: kwestionariusza {do pobrania} oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kształcenia w szkole muzycznej. Termin składania dokumentów dla kandydatów do I klasy: od 1.04.2020 do 22.05.2020 r.

7. Testy wstępne kompetencji muzycznych dla kandydatów do klasy I na rok szkolny 2020/2021:

              – 2 i 3.06.2020 {wtorek, środa} od godz. 14:00