Powiatowa Szkoła  Muzyczna we Wrześni

Test kompetencji muzycznych

Cykl czteroletni

dla kandydatów do klasy I PSM wiek 10 – 15 lat
ZADANIA

  • Zaśpiewać piosenkę „Śpiewaj duszą” 4 razy powtórzyć zwrotkę z akompaniamentem.
  • Wyklaskać każdy z trzech podanych rytmów
  • Określić czy grane przez nauczyciela dźwięki są: wysokie, średnie, niskie.
  • Porównać słuchowo dwa prezentowane fragmenty melodii i rytmu: czy są takie same, czy różne.
  • Zaśpiewać przygotowaną przez siebie piosenkę {1 zwrotka} lub zagrać melodię na instrumencie, jeżeli kandydat potrafi już grać.

 

Test przeprowadzony będzie 3 czerwca w siedzibie PSM . W wypadku utrzymania się sytuacji dalszego zawieszenia działalności szkół spowodowanego pandemią test zostanie przeprowadzony online. Po zgłoszeniu kandydata szkoła na bieżąco poinformuje o formie i terminie przeprowadzenia testu.

Cykl sześcioletni

dla kandydatów do klasy I PSM wiek 6-9 lat
ZADANIA

  • Zaśpiewać piosenkę „Kotek” z akompaniamentem w tonacji oryginalnej lub niższej {do wyboru}.

  • Wyklaskać każdy z trzech podanych rytmów, można pomóc sobie zastosowaną recytacją tekstu.

  • Określić czy grane przez nauczyciela dźwięki są : wysokie, średnie, niskie.

  • Porównać słuchowo dwa prezentowane fragmenty melodii i rytmu: czy są takie same, czy różne.

  • Zaśpiewać przygotowaną przez siebie piosenkę {1 zwrotka} lub zagrać melodię na instrumencie, jeżeli dziecko potrafi już grać.

Test przeprowadzony będzie 3 czerwca w siedzibie PSM . W wypadku utrzymania się sytuacji dalszego zawieszenia działalności szkół spowodowanego pandemią test zostanie przeprowadzony online. Po zgłoszeniu kandydata szkoła na bieżąco poinformuje o formie i terminie przeprowadzenia testu.