Zespół rytmiczny / podręczniki

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły do udziału w zajęciach międzyklasowego zespołu rytmicznego. Próby 1 raz w tygodniu w piątki. Pierwsze spotkanie organizacyjne w piątek 11.09.2020 o godz. 17:45. Prosimy o zakup potrzebnych podręczników poprzez...

czytaj dalej

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 Zapraszamy Państwa do wysłuchania powitania p. Dyrektor oraz krótkiego koncertu online zamieszczonego na naszej stronie internetowej w zakładce GALERIA. Materiał dostępny od 31 sierpnia 2020 r. Przydział nowych uczniów do...

czytaj dalej

Przerwa wakacyjna

Przerwa wakacyjna w zajęciach trwa od 29.06 do 31.08.2020r. W okresie wakacyjnym szkoła otwarta jest: - poniedziałki i czwartki: godz. 10:00 – 13:00 - wtorki, środy i piątki: godz. 9:30 – 12:30 Kontakt mailowy: szkola@psmwrz.pl Telefony: sekretariat 509 642 802      ...

czytaj dalej

Zakończenie roku szkolnego

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO dla Uczniów PSM WrześniaNie ma możliwości organizacji uroczystego wręczenia świadectw Uczniom za rok szkolny 2019/2020 r. 26 czerwca - świadectwa, wyróżnienia i nagrody za udział w konkursie internetowym będą do odbioru indywidualnego u...

czytaj dalej

TESTY KOMPETENCJI (rekrutacja)

UWAGA!Testy kompetencji dla kandydatów do I klasy Powiatowej Szkoły Muzycznej odbędą się 2 i 3 czerwca 2020, od godz. 14:00. W przypadku wolnych miejsc nabór odbędzie się 3 sierpnia 2020.

czytaj dalej

Forma zajęć w dniach 25.03-11.04

Szanowni Państwo, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej lekcje we wszystkich  szkołach zawieszone są do dna 11.04.2020. Nie oznacza to jednak zaprzestania nauki. Obecnie obowiązkowo prowadzimy nauczanie zdalne za pośrednictwem komunikatorów. Realizujemy dalszy...

czytaj dalej

Szanowni Państwo

Szanowni PaństwoPrzerwa w nauce w Szkole Muzycznej trwa do 25.03.2020. Lekcje instrumentu prowadzone będą przez skype'a – prosimy pobrać program na komputer i zadzwonić do nauczyciela celem zaktywizowania przekazu oraz ustalenia terminu lekcji. Zadania z kształcenia...

czytaj dalej

Komunikat dyrekcji PSM

W związku z rozprzestrzenianiem się choroby, w porozumieniu z Zarządem Powiatu Wrzesińskiego zawieszam zajęcia w PSM I st. we Wrześni w dniach od 12 do 20 marca włącznie. Koncert "Solo i w duecie" odbędzie się w innym terminie. Dyrektor Liliana Kucza

czytaj dalej

Września dnia 31.09.2020 r.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA POWIATOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I stopnia we WRZEŚNI

W SYTUACJI ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO SPOWODOWANEGO  WIRUSEM COVID– 19

Podstawa: Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

 1. W szkole mogą przebywać dzieci i nauczyciele nie wykazujący objawów chorobowych ani nie przebywający na kwarantannie.
 2. Rodzice przyprowadzający dzieci do szkoły nie mogą wchodzić na piętro szkoły ani przebywać na korytarzach i w salach lekcyjnych. Dzieci odprowadzone zostają do wysokości portierni w budynku po czym same wchodzą na zajęcia. Po lekcjach opiekunowie o wyznaczonej w planie godzinie odbierają dzieci na parterze budynku PCPR.
 3. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk {bezzwłocznie po przyjściu do szkoły}, ochrona podczas kichania i kaszlu, nie dotykanie oczu, nosa, ust.
 4. W szkole obowiązuje dezynfekcja rąk przy pomocy dostępnego na korytarzu urządzenia oraz przenośnych dozowników dostępnych w klasach i sekretariacie.
 5. W czasie wchodzenia do szkoły, przerw śródlekcyjnych, zajęć grupowych i indywidualnych uczniowie oraz nauczyciele zachowują między sobą bezpieczną odległość 1,5 m.
 6. Uczniowie przynoszą ze sobą płyny do picia w szczelnie zamykanych pojemnikach. 
 7. Młodsze dzieci nie powinny przynosić ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
 8. W wypadku podejrzenia wystąpienia u dziecka lub dorosłego niepokojących objawów chorobowych: gorączka, katar, trudności z oddychaniem, uczniowie niezwłocznie zawiadamiają o zdarzeniu nauczyciela prowadzącego zajęcia, osobę w sekretariacie lub dyrektora szkoły.
 9. Rodzice proszeni są o zgłoszenie nauczycielowi instrumentu głównego lub innych zajęć przewlekłej choroby występującej u dziecka, która wywołuje podobne symptomy do zarażenia wirusem COVID – 19  {alergie}.
 10. Wskazane jest zakładanie maseczek przy wejściu do szkoły i w wąskim, wspólnym korytarzu. W klasach noszenie przyłbic lub maseczek ochronnych jest dobrowolne, zależy od woli ucznia i nauczyciela.
 11. W wypadku zaistniałej potrzeby w szkole prowadzony będzie pomiar temperatury ciała uczniów i osób dorosłych przebywających na piętrze placówki za pomocą bezdotykowego termometru.
 12. W wypadku wystąpienia u ucznia symptomów chorobowych wskazujących na możliwość zarażenia wirusem COVID – 19, dziecko zostaje skierowane do wskazanego pomieszczenia gdzie przebywa w izolacji do czasu odebrania go przez powiadomionych o fakcie rodziców.
 13. Sale lekcyjne oraz korytarz wietrzone są po każdych zajęciach, co najmniej raz na godzinę.
 14. Nauka w PSM I st we Wrześni odbywa się w sposób stacjonarny. O zmianie sposobu funkcjonowania szkoły decyduje opinia wydana przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Dyrektor PSM I st we Wrześni

Liliana Kucza