Godziny pracy na czas wakacji

SZKOŁA MUZYCZNA PRACA W WAKACJE W okresie od 12 lipca do 13 sierpnia sekretariat czynny w godzinach 9.00 do 13.00 Od 16 sierpnia w godzinach 9.00 do 15.00 tel. 509 642 802   Dodatkowy kontakt tel. 609 370 532 NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY – testy 3 sierpnia 2021 {wtorek}...

czytaj dalej

Lista przyjętych kandydatów do PSM I st.

LISTA PRZYJĘTYCH KANDYDATÓW DO POWATOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I st we WRZEŚNI NA ROK SZKOLNY 2021/2022 Fortepian cykl sześcioletni {6 – 9 lat} 1. Pawłowski Deborah 2. Plucińska Emilia 3. Stencel Klaudia 4. - 5.- cykl czteroletni {10 – 16 lat} 1. Martyna Kowalczyk 2....

czytaj dalej

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO Zapraszamy na uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 połączone z rozdaniem świadectw, nagród laureatów konkursu oraz koncertem w wykonaniu uczniów. 25 czerwca 2021 {piątek} godz. 16:00 aula LO im. H. Sienkiewicza ul. Witkowska 1,...

czytaj dalej

Dzień sportu w PSM

DZIEŃ SPORTU w POWIATOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I st. we WRZEŚNI W dniu 24 czerwca (czwartek) zapraszamy naszych uczniów na godzinę 16:30 na boisko szkolne ZSTiO przy ulicy Kaliskiej 2a. Do godziny 19:00 organizujemy zabawę na świeżym powietrzu oraz rozegramy zawody w...

czytaj dalej

Wyniki konkursu “SZKOLNY MISTRZ INSTRUMENTU”

I SZKOLNY KONKURS "SZKOLNY MISTRZ INSTRUMENTU" WYNIKI GRAND PRIX KONKURSU Hanna Jakubowska kl I c „4” Klasa fortepianu, nauczyciel p. Alicja Golec NAGRODA STOWARZYSZENIA PRO ARTE Za wykonanie utworu kompozytora polskiego dla Hanny Jakubowskiej za wykonanie „Preludium...

czytaj dalej

Życzenia wielkanocne

Niechaj Wielkanocne życzenia pełne nadziei i miłości, przyniosą sercu zadowolenie dzisiaj i w przyszłości. Dyrekcja wraz ze współpracownikami Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni.  

czytaj dalej

Września dnia 31.09.2020 r.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA POWIATOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I stopnia we WRZEŚNI

W SYTUACJI ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO SPOWODOWANEGO  WIRUSEM COVID– 19

Podstawa: Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

 1. W szkole mogą przebywać dzieci i nauczyciele nie wykazujący objawów chorobowych ani nie przebywający na kwarantannie.
 2. Rodzice przyprowadzający dzieci do szkoły nie mogą wchodzić na piętro szkoły ani przebywać na korytarzach i w salach lekcyjnych. Dzieci odprowadzone zostają do wysokości portierni w budynku po czym same wchodzą na zajęcia. Po lekcjach opiekunowie o wyznaczonej w planie godzinie odbierają dzieci na parterze budynku PCPR.
 3. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk {bezzwłocznie po przyjściu do szkoły}, ochrona podczas kichania i kaszlu, nie dotykanie oczu, nosa, ust.
 4. W szkole obowiązuje dezynfekcja rąk przy pomocy dostępnego na korytarzu urządzenia oraz przenośnych dozowników dostępnych w klasach i sekretariacie.
 5. W czasie wchodzenia do szkoły, przerw śródlekcyjnych, zajęć grupowych i indywidualnych uczniowie oraz nauczyciele zachowują między sobą bezpieczną odległość 1,5 m.
 6. Uczniowie przynoszą ze sobą płyny do picia w szczelnie zamykanych pojemnikach. 
 7. Młodsze dzieci nie powinny przynosić ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
 8. W wypadku podejrzenia wystąpienia u dziecka lub dorosłego niepokojących objawów chorobowych: gorączka, katar, trudności z oddychaniem, uczniowie niezwłocznie zawiadamiają o zdarzeniu nauczyciela prowadzącego zajęcia, osobę w sekretariacie lub dyrektora szkoły.
 9. Rodzice proszeni są o zgłoszenie nauczycielowi instrumentu głównego lub innych zajęć przewlekłej choroby występującej u dziecka, która wywołuje podobne symptomy do zarażenia wirusem COVID – 19  {alergie}.
 10. Wskazane jest zakładanie maseczek przy wejściu do szkoły i w wąskim, wspólnym korytarzu. W klasach noszenie przyłbic lub maseczek ochronnych jest dobrowolne, zależy od woli ucznia i nauczyciela.
 11. W wypadku zaistniałej potrzeby w szkole prowadzony będzie pomiar temperatury ciała uczniów i osób dorosłych przebywających na piętrze placówki za pomocą bezdotykowego termometru.
 12. W wypadku wystąpienia u ucznia symptomów chorobowych wskazujących na możliwość zarażenia wirusem COVID – 19, dziecko zostaje skierowane do wskazanego pomieszczenia gdzie przebywa w izolacji do czasu odebrania go przez powiadomionych o fakcie rodziców.
 13. Sale lekcyjne oraz korytarz wietrzone są po każdych zajęciach, co najmniej raz na godzinę.
 14. Nauka w PSM I st we Wrześni odbywa się w sposób stacjonarny. O zmianie sposobu funkcjonowania szkoły decyduje opinia wydana przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Dyrektor PSM I st we Wrześni

Liliana Kucza

Skip to content