Zaproszenie na koncert

W związku z koncertem, w dniu 13 marca {piątek} od godz. 16.30 zajęcia dla uczniów wrzesińskiej szkoły muzycznej są odwołane.

czytaj dalej

Wybory do samorządu szkolnego

Wybory do samorządu szkolnegoDnia 3 marca 2020 odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. W wyniku głosowania, uczniowie wybrali swoich reprezentantów w osobach: Przewodnicząca SU: Aniela Długosz Z-ca przewodniczącej: Ola Ptak Sekcja koordynacyjna i redakcyjna:...

czytaj dalej

Uwaga fleciści!

Powiatowa Szkoła  Muzyczna we WrześniUwaga fleciści! Przypominamy, że lekcje fletu z p. Anitą Kmiecik zostały przełożone z piątku 21.02.20 na środę 26.02.20.

czytaj dalej

Koncert w Filharmonii

22.02.2020 Koncert w FilharmoniiWyjazd do Filharmonii w Poznaniu na koncert muzyki gitarowej - 22.02.2020 {sobota} godz. 9:15.Autobus będzie oczekiwał na parkingu pod szkołą na ul. Wojska Polskiego 1.Powrót około godz. 14:30.

czytaj dalej

Wybory do Samorządu Uczniowskiego PSM

3.03.2020 Wybory do Samorządu Uczniowskiego PSM3.03.2020 r. {wtorek} o godz. 17:30 w sali konferencyjnej odbędą się wybory do pierwszego w historii szkoły Samorządu Uczniowskiego.  Kandydaci na przewodniczącego Samorządu proszeni są o złożenie na kartach swojego...

czytaj dalej

Stowarzyszenie PRO ARTE

Stowarzyszenie PRO ARTE Spotkanie członków oraz nowych sympatyków 18 lutego 2020 {wtorek} godz. 18:00 Serdecznie zapraszam rodziców, dziadków, opiekunów dzieci oraz sympatyków szkoły do udziału w zebraniu członków Stowarzyszenia PRO ARTE. Dzięki działaniom...

czytaj dalej

Koncert w Filharmonii

Koncert w Filharmonii 22 lutego 2020 sobota godz. 11:00Zapraszamy do wysłuchania koncertu w Filharmonii Poznańskiej: Gitara solo i w duecie, ogniste rytmy, nostalgiczne kantyleny w doskonałym wykonaniu. Łukasz KUROPACZEWSKI - gitara Marcin SUSZYCKI - kierownictwo...

czytaj dalej

Wywiadówka 21.01.2020

Wywiadówka dla Rodziców podsumowująca wyniki za I semestr nauki w PSM:   21 stycznia 2020 {wtorek}: godz. 17:30-17:50, sala konferencyjna na parterze – spotkanie z dyrektorem PSM od 17:50 – spotkania indywidualne z nauczycielami przedmiotu głównego, rytmiki i...

czytaj dalej

Września dnia 31.09.2020 r.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA POWIATOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I stopnia we WRZEŚNI

W SYTUACJI ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO SPOWODOWANEGO  WIRUSEM COVID– 19

Podstawa: Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

 1. W szkole mogą przebywać dzieci i nauczyciele nie wykazujący objawów chorobowych ani nie przebywający na kwarantannie.
 2. Rodzice przyprowadzający dzieci do szkoły nie mogą wchodzić na piętro szkoły ani przebywać na korytarzach i w salach lekcyjnych. Dzieci odprowadzone zostają do wysokości portierni w budynku po czym same wchodzą na zajęcia. Po lekcjach opiekunowie o wyznaczonej w planie godzinie odbierają dzieci na parterze budynku PCPR.
 3. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk {bezzwłocznie po przyjściu do szkoły}, ochrona podczas kichania i kaszlu, nie dotykanie oczu, nosa, ust.
 4. W szkole obowiązuje dezynfekcja rąk przy pomocy dostępnego na korytarzu urządzenia oraz przenośnych dozowników dostępnych w klasach i sekretariacie.
 5. W czasie wchodzenia do szkoły, przerw śródlekcyjnych, zajęć grupowych i indywidualnych uczniowie oraz nauczyciele zachowują między sobą bezpieczną odległość 1,5 m.
 6. Uczniowie przynoszą ze sobą płyny do picia w szczelnie zamykanych pojemnikach. 
 7. Młodsze dzieci nie powinny przynosić ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
 8. W wypadku podejrzenia wystąpienia u dziecka lub dorosłego niepokojących objawów chorobowych: gorączka, katar, trudności z oddychaniem, uczniowie niezwłocznie zawiadamiają o zdarzeniu nauczyciela prowadzącego zajęcia, osobę w sekretariacie lub dyrektora szkoły.
 9. Rodzice proszeni są o zgłoszenie nauczycielowi instrumentu głównego lub innych zajęć przewlekłej choroby występującej u dziecka, która wywołuje podobne symptomy do zarażenia wirusem COVID – 19  {alergie}.
 10. Wskazane jest zakładanie maseczek przy wejściu do szkoły i w wąskim, wspólnym korytarzu. W klasach noszenie przyłbic lub maseczek ochronnych jest dobrowolne, zależy od woli ucznia i nauczyciela.
 11. W wypadku zaistniałej potrzeby w szkole prowadzony będzie pomiar temperatury ciała uczniów i osób dorosłych przebywających na piętrze placówki za pomocą bezdotykowego termometru.
 12. W wypadku wystąpienia u ucznia symptomów chorobowych wskazujących na możliwość zarażenia wirusem COVID – 19, dziecko zostaje skierowane do wskazanego pomieszczenia gdzie przebywa w izolacji do czasu odebrania go przez powiadomionych o fakcie rodziców.
 13. Sale lekcyjne oraz korytarz wietrzone są po każdych zajęciach, co najmniej raz na godzinę.
 14. Nauka w PSM I st we Wrześni odbywa się w sposób stacjonarny. O zmianie sposobu funkcjonowania szkoły decyduje opinia wydana przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Dyrektor PSM I st we Wrześni

Liliana Kucza